Nhang Vòng Trầm Hương Cao Cấp 2h 100% Tự Nhiên 38gram – Hương Trầm Đất Quảng

106.000212.000

🍀 Thông tin sản phẩm:

❣️ Nguyên Liệu: 95% trầm nguyên chất và 5% keo bời lời kết dính

❣️ Khối lượng: 38 gram

❣️ Thời gian cháy: 2h

❣️ Đường kính: 6cm

❣️ Số vòng: 40 vòng chiếc

Xóa