Nhang Vòng Trầm Hương Phổ Thông 4h 100% Tự Nhiên 55gram – Hương Trầm Đất Quảng

80.000102.000

🍀 Thông tin sản phẩm:

❣️ Nguyên Liệu: 95% trầm nguyên chất và 5% keo bời lời kết dính

❣️ Khối lượng: 55gram

❣️ Thời gian cháy: 4h

❣️ Đường kính: 7.2cm

❣️ Số Vòng : 30 vòng

Xóa