NỤ TRẦM HƯƠNG PHỔ THÔNG THÁP TRÒN

30.000

🍀 𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 Nhang Nụ Trầm Hương:

– Thành phần: Nhang Nụ trầm hương được làm từ bột trầm hương nguyên chất 95% và 5% keo bời lời kết dính

– Kích thước: 1 hộp: 55 gram, số lượng: 51 Nụ

– Thời gian cháy : 20 phút

– Sử dụng: Đốt cháy cắm vào lư, chum gỗ, thác